Čistota toaliet
kľúčový problém viacerých objektov

BLOG

Čistota toaliet – kľúčový problém viacerých objektov

Čistota toaliet je kritickým bodom upratovania budov. Špinavé a nehygienické toalety sú vždy terčom sťažností. 

Toalety sú hlavným zdrojom ochorení, ktoré spôsobujú mikroorganizmy. Alarmujúca štúdia preukázala,  že nebezpečné biologické nečistoty z toaliet sa prenášajú po celej budove na podrážkach topánok, vzduchotechnikou a pod. Tradičné upratovacie nástroje, ako sú handry a mopy, ale na dôkladné upratovanie nestačia. Naopak ako ukazuje štúdia, často sú zdrojom krížovej kontaminácie a napomáhajú iba distribúcii nebezpečných nečistôt a baktérii po celej budove.

Slabým článkom snahy o zaistenie čistoty a hygieny v budovách je aj samotný upratovací personál, ktorý používaním jedného mopu utrie všetky plochy vrátane toaliet.

Reštaurácie a hotely – toalety ako vizitka podniku

Pre reštaurácie, alebo ubytovacie zariadenia sú toalety zo strany prevádzkovateľa veľakrát prehliadané. Pre hostí sú však doslova vizitkou podniku. Pri stavbe novej reštaurácie, alebo renovácie sa väčšinou myslí hlavne na priestory, kde sú obsluhovaní hostia a ktoré de facto generujú peniaze. Investície do stavebných, funkčných a designových úprav týchto priestorov zhltnú najväčší objem peňazí.

Často sa však šetrí inde a veľa krát aj na toalete. Zrovná tam sa, ale úspory nemusia z dlhodobého hľadiska vôbec vyplatiť. Nevzhľadné a neudržiavané toalety mnoho hostí odradia, pretože potom uvažujú, „pokiaľ to takto vyzerá na toaletách ako to vyzerá na miestach kde oko hosťa nedohliadne ako napr. v kuchyni“.

Záchody sú povinnou výbavou každého zariadenia kde sú poskytované stravovacie služby. Hygienické zariadenia musia slúžiť výhradne hosťom, byť prístupné počas otvorenia prevádzky a dostatočne osvetlené. Musia byť vybavené účinným systémom prirodzeného, alebo núteného vetrania. Stanovený je aj počet toaliet podľa kapacity podniku. Pre ženy sa požaduje jedna záchodová misa na 10 žien a pre každých 20 žien ďalšia záchodová misa.

Pre mužov sa požaduje jedna záchodová misa a jeden pisoár na 10 mužov a pre každých ďalších 40 mužov jedna ďalšia záchodová misa a jeden pisoár. Navyše pri stavbe, v ktorej sú hygienické zariadenia určené pre užívanie verejnosťou, musí byť v každom takomto zariadení najmenej jedna kabínka WC v oddelení pre mužov a najmenej jedna kabínka WC v oddelení pre ženy riešená ako bezbariérová pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Záleží na každom prevádzkovateľovi prevádzky nakoľko budú toalety miestom, kde sa hosť bude cítiť príjemne. Je dôležitý dizajn zriaďovacích predmetov a interiéru toalety ale aj ďalšie  vybavenie ako sú zásobníky utierok, toaletných papierov, mydiel , vôní, pokrývok WC sedátok, košov a iných doplnkov. Avšak pokiaľ toalety nebudú žiariť čistotou sú všetky investície do toho zbytočné.

Často sa však šetrí inde a veľa krát aj na toalete. Zrovná tam sa, ale úspory nemusia z dlhodobého hľadiska vôbec vyplatiť. Nevzhľadné a neudržiavané toalety mnoho hostí odradia, pretože potom uvažujú, „pokiaľ to takto vyzerá na toaletách ako to vyzerá na miestach kde oko hosťa nedohliadne ako napr. v kuchyni“.

Záchody sú povinnou výbavou každého zariadenia kde sú poskytované stravovacie služby. Hygienické zariadenia musia slúžiť výhradne hosťom, byť prístupné počas otvorenia prevádzky a dostatočne osvetlené. Musia byť vybavené účinným systémom prirodzeného, alebo núteného vetrania. Stanovený je aj počet toaliet podľa kapacity podniku. Pre ženy sa požaduje jedna záchodová misa na 10 žien a pre každých 20 žien ďalšia záchodová misa. Pre mužov sa požaduje jedna záchodová misa a jeden pisoár na 10 mužov a pre každých ďalších 40 mužov jedna ďalšia záchodová misa a jeden pisoár. Navyše pri stavbe, v ktorej sú hygienické zariadenia určené pre užívanie verejnosťou, musí byť v každom takomto zariadení najmenej jedna kabínka WC v oddelení pre mužov a najmenej jedna kabínka WC v oddelení pre ženy riešená ako bezbariérová pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Záleží na každom prevádzkovateľovi prevádzky nakoľko budú toalety miestom, kde sa hosť bude cítiť príjemne. Je dôležitý dizajn zriaďovacích predmetov a interiéru toalety ale aj ďalšie  vybavenie ako sú zásobníky utierok, toaletných papierov, mydiel , vôní, pokrývok WC sedátok, košov a iných doplnkov. Avšak pokiaľ toalety nebudú žiariť čistotou sú všetky investície do toho zbytočné.

Administratívne a komerčné priestory

Nejedná sa len o hotely a reštaurácie. Toalety sú vizitkou aj pre návštevníkov administratívnych či komerčných priestorov. Pozornosť je treba venovať ako upratovaniu toaliet, tak ich vybaveniu. Všetko začína už u sanitárnej keramiky a jej výbere. Hygiena a používanie WC sú veci, ktoré spolu súvisia veľmi úzko. Záchod je prostredie, kde je možné „chytiť“ všeličo, obzvlášť ak ide o záchod vo verejnom sektore, kde sa na ňom vystrieda veľa ľudí s rôznou úrovňou hygienických návykov.

Väčšina ľudí sa bojí hlavne toho, čo môže chytiť zo záchodovej dosky. Ukazuje sa ale, že oveľa väčšie nebezpečie hrozí z nedodržania základných hygienických pravidiel po použití záchodu – predovšetkým pokiaľ zanedbáme dôkladné umytie rúk. Z neumytých rúk po použití WC sa nakazíme skôr ako sedením na WC doske – aj keď to nie je rozhodne baktériami prosté. Dôležité je, na čo všetko medzi použitím WC a medzi umytím rúk siahneme a kto na to siahal pred nami. Hygienu samotnej toalety, ale nie je tiež rozumné zanedbávať- je síce dôležité, aby si každý po jej použití poriadne umyl ruky, zároveň sa dá oveľa ľahšie eliminovať riziko aj správnym upratovaním.

 

Dôležité je pravidelne utierať WC misu, WC dosku a tiež splachovač – pokiaľ nie je zavedené bezdotykové splachovanie. Súčasťou očisty WC by malo byť aj čistenie kľučiek, ktoré sú liahňou a výmenným bazárom všetkých možných baktérii a vírusov. Jedenkrát za mesiac by mohlo prebehnúť generálne čistenie na toaletách. Napriek všetkým preventívnym prostriedkom sa v záchodovej mise v dôsledku usadzovania minerálov tvoria nepekné krúžky.

U usadenín nepomôže len aplikácia čistiaceho prostriedku, dôležitá je aj poctivá ručná práca – mechanické očistenie kefou a nezabudnúť aj na priestor pod okrajom misy. Dôkladné očistenie je treba dopriať aj WC doske. Pri čistení úchytov záchodovej dosky, kde je veľké množstvo rôznych špár, sa hodí aj malá kefka.

Následne je potrebné sa venovať aj samotnej podlahe, wc mise z vonku a samotným zriaďovacím predmetom. (Dávkovače, sušiče, umývadla a vodovodné batérie …. ) Pri čistení toaliet sa uplatní mikrofázová utierka nakoľko potrebuje menej vody, menej čistiaceho prostriedku a menej námahy na požadovaný úkon. Vďaka menšiemu množstvu vody na utierke, čistené povrchy rýchlejšie vyschnú. Tím sa skráti čas na uzatvorenie toalety a zníži sa riziko pošmyknutia.

Ako na osušenie rúk?

Na mnohých verejných záchodoch sú k dispozícii teplovzdušné sušiče. Ruky osušia pomalšie a zdanlivo aj hygienicky – pretože sa ich človek behom sušenia nemusí ani dotknúť. V skutočnosti sú však doslova liahňami patogénnych baktérií a vírusov. Najviac sú vo chvíli, kedy fúkajú horký vzduch, šíriaci ďaleko do okolia. Vzduchové sušiče tak môžu znečistiť prostredie toaliet a preniesť znečistenie na užívateľa toaliet. Toto dokázala štúdia, ktorú prevádzala londýnska Univerzita Westminister. 

 Táto štúdia tiež preukázala, že papierové utierky znižujú priemerne výskyt baktérii na rukách o 77 %. Papierové utierky sa stali najbezpečnejším spôsobom sušenia rúk z hľadiska šírenia baktérii. Účastníci štúdie boli dobrovoľníci, ktorý boli požiadaní, aby si umyli ruky a sušili buď pomocou sušičov novej konštrukcie používajúcich studený vzduch, klasického teplovzdušného sušiča, alebo pomocou papierových utierok. Následne sa zisťovalo aký dopad mal zvolený spôsob sušenia na množstvo baktérii na rukách testovaných osôb. A výsledky k sušičom neboli vôbec priaznivé.

 

Papierové utierky naopak vyšli z testovania najlepšie. Skúšky potvrdili, že papier je najbezpečnejším spôsobom sušenia rúk po umytí. U všetkých skúšok vykazoval papier zníženie počtu baktérii. Priemerné zníženie bolo o 76% na vankúšikoch prstov a 77 % na dlaniach. Papier ďalej neznečisťuje prostredie toaliet, alebo iných užívateľov a je možné si aj príjemne utrieť tvár. 

Štandardné teplovzdušné sušiče skončili na poslednom mieste. Došlo u nich k priemernému vzrastu baktérii o 194 % s výskytom na poduškách prstov a o 254% na dlaniach. Tieto výsledky vypovedajú o radikálnom náraste množstva baktérie Staphylococcus aureus, tzv. zlatý stafylokok, ktorý je preslávený ako baktéria rezistentná voči rôznym druhom antibiotík, ktorá sa môže stať príčinou rôznych nebezpečných infekcií v ľudskom tele. Výskyt takejto baktérie pri pracovníkovi v potravinárstve, alebo v odbore medicíny je treba brať vážne. Lepšie nedopadli ani sušiče novej generácie s tryskou, ktorá využíva prúd studeného vzduchu. Sušenie pomocou prúdu studeného vzduchu mal za následok zvýšenie priemerného množstva baktérie o 42% na poduškách prstov a o 15 % na povrchu dlaní. Je to síce lepší výsledok ako u teplovzdušných sušičov, ale zasa rýchlejšie dokážu zamoriť okolitý priestor. To je spôsobené vysokou rýchlosťou až okolo 640 km/h, kde baktérie sa môžu šíriť až do vzdialenosti 2 m.

Výrobcovia sušičov sa snažia na poznatky o baktériách nereagovať.  Nové generácie sušičov sú vyzbrojené HEPA filtrami, ale takéto riešenie predražuje systém a v neposlednom rade obstarávacie náklady na vybavenie toalety. Nezabúdajme na spotrebu elektrického prúdu a na stekanie vody na podlahu z čoho sa rozširuje nepríjemná špina a tak treba zvýšiť frekvencie upratovania čo zvyšuje náklady.