ZDRAVOTNÍCTVO - HYGIENICKÉ PRODUKTY

Kde inde by ste očakávali dokonalo čisté a zdravotne bezchybné prostredie ako práve v zdravotníctve? Vysoko rizikové prostredie prirodzene spojené s nemocami a zdravotnými ťažkosťami predstavuje neustálu hrozbu pre pacientov s oslabenou imunitou a podlomeným zdravím, ako aj pre zamestnancov, ktorí dennodenne ohrozujú vlastné životy a prichádzajú do styku s tými najrozličnejšími ochoreniami.

RIEŠENIE

BELT Slovakia ponúka všetko najdôležitejšie pre dokonalú ochranu zdravia a hygieny v zdravotníckych zariadeniach či lekárskych ambulanciách. Vyberte si naše komplexné riešenie s kompletnou ponukou účinných a proti rezistencii obmeniteľných dezinfekčných ekologických hygienických produktov s ohľadom pre ochranu zdravia pacientov a zdravotníckeho personálu. 

HYGIENICKÉ PRODUKTY PRE ZDRAVOTNÍCTVO

  • 91993

    Dostupné na objednávku