PRIEMYSEL - HYGIENICKÉ PRODUKTY

Priemyselná činnosť patrí k najdôležitejším odvetviam národného hospodárstva a v každej krajine sveta zamestnáva drvivú väčšinu ľudí v produktívnom veku. Od malých súkromných firiem až po tie najväčšie továrne a fabriky na výrobu produktov najrozličnejšieho druhu a zamerania, všetky výrobné subjekty musia mať nepretržite na zreteli bezchybnú hygienu svojich prevádzkových priestorov a predovšetkým zdravie svojich zamestnancov. 

RIEŠENIE

BELT Slovakia ponúka vašej firme a spoločnosti ideálne riešenie, ako sa vysporiadať s dokonalou hygienou a zdraviu nezávadným prostredím jednoducho, rýchlo a pohodlne na jednom mieste. Vyberte vašim zamestnancom aj zákazníkom pocit skutočného bezpečia a posilnite hygienický štandard, ktorý Vám to vráti v podobe menšieho výpadku zamestnancov z pracovísk pre zdravotné problémy.

HYGIENICKÉ PRODUKTY PRE PRIEMYSEL

  • D7524940

    Dostupné na objednávku

  • D7524939

    Dostupné na objednávku