Papierové utierky
vs. sušiče rúk

BLOG

Papierové utierky vs. sušiče rúk

Personálna a priemyselná hygiena tvorí v súčasnosti neoddeliteľnú súčasť pracovného prostredia človeka. Kvalitatívna úroveň dávkovacích systémov a spotrebného materiálu prekonala v poslednom desaťročí obrovský posun vpred vo vývoji nových technológií, ktoré bezprostredne vplývajú na pozitívne pracovné myslenie ako aj na zvyšovanie produktivity práce vo všetkých oblastiach a rezortoch hospodárskeho života. Opodstatnenosť zaoberať sa otázkou personálnej hygieny tkvie v samotnej prevencii  pred čoraz väčšou expanziou a výskytom infekčných ochorení ako aj boja proti čoraz odolnejším formám nebezpečných mutácií baktérií a vírusov, ktoré nás obklopujú v prirodzenom životnom prostredí doma aj na pracovisku. V pracovnom procese sa všetky negatíva zanedbania štandardných hygienických postupov prejavujú častou fluktuáciou, ohrozením zdravia s dopadom  na samotný pracovný výkon a koncentráciu.

Cieľom používania  systému jednorazových papierových utierok  je:

 1. Po tláčanie možností prenosu rôznych typov baktérii a vírusov.
 2. Rýchle a hygienické osušenie rúk a tváre
 3. Získanie dôvery zamestnancov a  zákazníkov, ktorí vnímajú Vašu spoločnosť ako niekoho,
  kto pozná ich potreby a hygiena je pre neho jedným z prvoradých cieľov.
 4. Možnosť zvolenia rôznych typov utierok pre rôzne potreby a oblasti
 5. Minimálna  poruchovosť systému

Činnosť sušiacich zariadení spočíva v tom, že sušič nasáva vzduch z vonkajšieho prostredia /v ktorom sa nachádzajú baktérie/ a fúka ich priamo na ruky. Výsledkom je viac baktérii na ruke ako pred použitím.

Z hygienických noriem je všeobecne potvrdené, že baktérie sa zdržujú v teplom a vlhkom prostredí čo je ideálne na spodku sušiacich zariadení  a prenášajú sa vzduchom.
 
 

Nevýhodou sušičov je:

 • Ich vysoká nákupná cena. /je potrebné zvoliť pre dlhú životnosť kovové s výkonom cez 2000 W a prietokom vzduchu cca 470 cm3/hod
 • Spotreba el. energie
 • Sekanie prívodu el. Káblov pre umožnenie činnosti.
 • Umiestnenie musí byť podľa bezpečnostných noriem min. 2 m od umývadiel, alebo iných zariadení kde sa nachádza voda.
 • Zdĺhavé sušenie rúk. /min. 10 – 40 s /
 • Pocit lepkavých rúk
 • V prípade letných mesiacov nie je možné osušenie tváre
 • Riziko poruchovosti systému. /prepálenie špirály, násilné poškodenie, iná mechanická závada/
 • Viac baktérii na ruke ako pred použitím

Nedávnym výskumom prevedeným University of Westminster v Londýne bolo navyše zistené, že používanie elektrických sušičov by mohlo výrazne zvýšiť množstvo baktérií na rukách užívateľa – v prípade sušiča rúk na báze teplého vzduchu je to v priemere o 254 %. A naopak, použitím papierových utierok sa znížil celkový počet baktérií na rukách v priemere o 77 %. 

Výskumníci taktiež zistili, že používaním elektrických sušičov rúk sa môžu baktérie šíriť do značnej vzdialenosti – až do 2 metrov v prípade sušičov pracujúcich na báze rýchleho prúdu vzduchu. V prípade použitia papierových utierok nebolo zaznamenané žiadne výrazné šírenie baktérií.

Závery štúdie prevedené University of Westminster potvrdzujú rastúce povedomie toho, že spôsob, akým si ľudia sušia ruky, je základným aspektom procesu hygieny rúk. Také organizácie, ako je napr. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), navyše v súčasnej dobe odporúča používanie jednorazových utierok pre dosiahnutie celkovej dobrej hygieny rúk.

„Výsledky štúdie University of Westminster mnoho ľudí prekvapí,” hovorí Richard Millard, Category Manager spoločnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. „Prevádzkovateľom miest s veľkou prevádzkou sa dlho hovorilo, že elektrické sušiče rúk sú najhygienickejšie možnosti sušenia rúk. Skutočnosť je však po tomto výskume celkom iná, pretože jeho výsledky ukazujú, že používaním vzduchových sušičov by ľudia mohli šíriť baktérie.”

Okrem toho, že papierové utierky sú najhygienickejším prostriedkom na sušenie rúk, taktiež sa dostávajú na vrchol z hľadiska obľúbenosti medzi užívateľmi.

Organizácia prieskumu trhu Intermetra vykonala výskum na vzorke 2 000 spotrebiteľov v štyroch európskych krajinách – vo Francúzsku, Nemecku, Švédsku a Veľkej Británii. Zistila, že 63 % respondentov dalo pri sušení rúk vo verejných umyvárňach prednosť papierovým utierkam, zatiaľ čo iba 28% z nich sa rozhodlo pre vzduchové sušiče a iba 10% si vybralo textilné utierky v rolkách.

„Tieto výsledky jasne ukazujú, že verejnosť dáva prednosť papierovým utierkam pred všetkými ostatnými systémami,” hovorí Richard Millard. „Použitie papierových utierok je rýchle a efektívne, ľudia môžu utierky po použití ľahko vyhodiť a utierky sa ľahko dopĺňajú. Použitie elektrických sušičov a textilných utierok však vedie k vzniku dlhých front, k mokrým podlahám a – hlavne – vyvoláva nespokojnosť zákazníkov, ktorí si nabudúce rozmyslia, či vôbec prídu znova.”

„Bez ohľadu na to mnohí prevádzkovatelia miest s veľkou prevádzkou i naďalej trvajú na používaní sušičov rúk a textilných utierok vo svojich verejných umyvárňach. Je ľahké vidieť, prečo takto jednajú. Možno si myslia, že vyprázdnenie koša plného použitých papierových utierok je nepríjemnosťou, bez ktorej sa môžu obísť, alebo sú viazaní zmluvou a majú dojem, že nový systém by bol drahý a časovo náročný. V oboch prípadoch prevádzkovatelia miest nechápu, že ich výber zariadenia na sušenie rúk by ich mohol vyjsť ešte drahšie. Veríme, že kampaň „Už žiadne nedostatočné sušenie rúk” sa stane dôležitým krokom na ceste zvyšovania štandardov a efektivity hygienických zariadení na sušenie rúk v miestach s veľkou prevádzkou.”

Niektorí prevádzkovatelia sa rozhodnú nepoužívať papierové utierky, lebo sa domnievajú, že používanie týchto utierok je menej šetrné voči životnému prostrediu ako iné systémy na sušenie rúk. Richard Millard však zdôrazňuje, že spoločnosť KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* podnikla významné kroky v oblasti udržateľnosti.

Napríklad na výrobu vysoko účinnej tkaniny AIRFLEX* používanej spoločnosťou KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* v sortimente výrobkov SCOTT® Xtra Papierové utierky sa spotrebuje o 15 % menej drevného vlákna než u bežnej tkaniny a množstvo odpadu v koši sa znižuje až o 28 %. Navyše obsah recyklovanej tkaniny vo všetkých papierových utierkach spoločnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* činí v priemere 80 %.

„Použitie tkaniny AIRFLEX* znamená, že prevádzkovatelia miest s veľkou prevádzkou už nemusia robiť kompromisy,” hovorí Richard Millard. „Utierky z tkaniny AIRFLEX* majú vynikajúcu účinnosť, sú vyrábané so zreteľom k životnému prostrediu a manažéri miest s veľkou prevádzkou ich ocenia predovšetkým pri zaistení hygienických zariadení poskytujúcich hygienu rúk na veľmi vysokej úrovni pre všetkých zákazníkov.”

Pri použití elektrického sušiča na báze rýchleho prúdu vzduchu sa baktérie môžu šíriť až do vzdialenosti 2 metrov, čo prináša potenciálnu možnosť krížovej kontaminácie

Papierové utierky odstránia z rúk priemerne 77 % baktérií a nedochádza k výraznému šíreniu baktérií

„Porovnávaciu štúdiu troch rôznych metód na sušenie rúk: papierová utierka, elektrický sušič na báze teplého vzduchu, sušič na báze tenkého prúdu vzduchu Dyson Airblade” previedli Keith Redway a Shameem Fawdar zo School of Biosciences, University of Westminster, Londýn, v novembri 2008.

Výskumníci porovnali množstvo baktérií na dlaniach a prstoch pred umytím a po umytí vo verejných umyvárňach pri použití papierovej utierky, tradičného elektrického sušiča na báze teplého vzduchu a sušiča nového štýlu na báze tenkého prúdu vzduchu.


Výsledky ukázali, že:

 • po umytí rúk a ich osušení elektrickým sušičom na báze teplého vzduchu sa celkový počet baktérií na dlaniach zvýšil v priemere o 254 % a na prstoch o 194 %;
 • po umytí rúk a osušení elektrickým sušičom na báze tenkého prúdu vzduchu sa celkový počet baktérií na dlaniach zvýšil v priemere o 15 % a na prstoch o 42 %;
 • po umytí rúk a osušení papierovou utierkou sa celkový počet baktérií na dlaniach znížil v priemere o 77 % a na prstoch o 76 %;
 • sušič na báze tenkého prúdu vzduchu, ktorý fúka vzduch rýchlosťou 400 m/h, bol schopný odfúknuť mikroorganizmy z rúk a prístroja a potenciálne kontaminovať ďalších užívateľov umyvárne a prostredie umyvárne až do vzdialenosti 2 metrov;
 • použitím sušiča na báze teplého vzduchu sa mikroorganizmy šírili na vzdialenosť do 0,25 metrov od sušiča;
 • použitie papierových utierok nepreukázalo žiadne výrazné šírenie mikroorganizmov

Video: pozrite si tu utierky vs. sušič