Solvina vs čistiaca pasta

BLOG

Solvina vs čistiaca pasta

,, Čistota pol života a špina celý,,

Takto nejako to vyzerá v praxi.

 Slovenský trh v súčasnosti ponúka širokú škálu produktov na čistenie rúk. Účel použitia je samozrejme rovnaký po celé roky: dôkladne odstrániť nečistoty na rukách po vykonanej práci a to čo najšetrnejším spôsobom pre pokožku.

 Ako sa však na širokom trhu má orientovať zákazník?

 Orientujeme sa podľa toho, o aké znečistenie sa jedná, či už je to olej, decht, mazivá, grafit, farby, lepidlá a pod. Na trhu sú dostupné rôzne čistiace pasty pre slabé, stredné, alebo silné znečistenie. Toto rozhodnutie zohráva aj finančnú úlohu pretože čím náročnejší prostriedok, tým vyššia cena.

Druhým nemenej dôležitým našim odporúčaním je, orientovať sa podľa balenia čistiaceho prípravku. V prípade väčšieho počtu zamestnancov, ktorí sa zhromažďujú po práci v spoločných umyvárňach, určite odporúčame použitie mechanického dávkovača čistiacej pasty, ktorý je hospodárnejší  ako rôzne vedierka a je ďaleko hygienickejší. Veď predstavte si pracovníka, ktorý si pri práci porezal prst a naberie si z vedierka svoju dávku. Jeho krv zostáva v obsahu vedierka a kožné ochorenie pre druhých pracovníkov je na svete.

Typy abrazív sú rôznorodé a niektoré veľmi škodlivé pre pokožku. Preto je dôležité, o aký typ sa jedná. Priateľskými abrazívami sú drvené škrupinky vlašských orechov alebo olivových jadier.

Solvina je známy druh čistiaceho prostriedku na odstraňovanie  nečistôt z ľudskej pokožky. Jedná sa o zavedený prostriedok na Slovenskom trhu s dlhodobou tradíciou siahajúcou do druhej polovice 20. storočia, ktorý sa predáva najčastejšie vo forme malého plastového kelímku naplneného polotuhou hmotou. V praxi to  vyzerá tak, že každý zamestnanec vyfasuje ročne 4 – 6 kusov kelímkov. Kelímky zoberie domov, z čoho má nakoniec radosť rodina a susedia. Zamestnávateľ si vyškrtne splnenie svojej povinnosti a pripočíta si náklady. Avšak pracovník, ktorý si vďaka tejto metodike neumyje poriadne ruky, je hrozbou pre okolie ako aj pre seba.

Práve kvôli týmto rizikám, veľa firiem zavádza dávkovacie systémy čistiacich pást, ktoré sú nainštalované v umyvárňach. Tieto systémy síce stoja niečo navyše, ale vráti sa to.

Pozrime sa na to podrobnejšie a porovnajme tradičný kelímkový systém solviny a čistiacu pastu so systémom dávkovania. 

Ako to vyzerá v číslach, sme podrobili testu v jednej strojárskej dielni. Postupovali sme tak, že z kelímkovej solviny sme dali pracovníkovi nech si umyje ruky ako je zvyknutý. Pracovník rukou zabagroval v kelímku a vytiahol si svoju prvú dávku. Pred tým ako ju použil sme ju odvážili, aby sme vedeli veľkosť dávky.

Jeho dávka mala 35g. Pokračoval v umývaní, avšak tento systém svojou slabou účinnosťou ho donútil siahnuť po novej dávke. Tá po prevážení mala 11 g. Po tomto momente si pracovník ruky konečne umyl. Nižšie budú tieto údaje zapracované do porovnania.

 

Následne sme nainštalovali systém dávkovača STOKO SVP kde sme nasadili kartušu v objeme 2000 ml čistiacej pasty NEOPOL pre stredne znečistené ruky. Dávkovač dávkuje presne 2ml, ktoré po aplikácii pracovníka stačili na umytie podobne znečistených rúk ako v prvom teste.

 

 

Rôzne typy kožných ochorení spôsobených špinavými rukami môžu jednotlivca, alebo skupinu priviesť na PN. A to je pre zamestnávateľa oslabenie pracovnej sily, zníženie produkcie, ohrozené termíny prác, čo môže mať ďaleko väčšie finančné straty.

Je to kvôli tomu, že zloženie čistiacej pasty sa značne líši od tradičných pieskovcových solvín. Obsahuje tenzidy, ktoré práve pri malých kontrolovaných dávkach rozpustia špinu na ruke, čo postačilo na to, aby mal pracovník čisté ruky už po jednej dávke.

 

 No a aby sme to videli v číslach dali sme to do tabuľky.

Výsledok je ohromujúci. 0,082 Eur rozdiel v prospech výrobku Neopol.

 

Samozrejme pre použitie systému Neopol potrebujeme zakúpiť dávkovač. Cena dávkovača je 30 Eur. Pri zohľadnení finančného rozdielu proti kelímkovej solvine, Neopol získava rozdiel 0,082 Eur pri jednom umytí. Keďže z 2000 ml pasty Neopol získáme 1000 umytí je to rozdiel 82 Eur v prospech Neopolu.

Z tejto sumy máte zaplatený dávkovač  v hodnote 30 Eur a 52 Eur ešte do svojej kapsy.

 

Odporúčané riešenie: Z hľadiska znižovania nákladov spoločnosti a zvýšenia úrovne hygieny odporúčame nainštalovať dávkovače  čistiacej pasty.

 

Pre bližšie informácie ohľadom Čistiacej pasty Neopol kliknite tu  alebo kontaktujte svoju najbližšiu pobočku BELT SLOVAKIA