Textilné uteráky
vs. papierové utierky

BLOG

textilné uteráky vs papierové utierky

Personálna hygiena toaliet v praxi  ešte stále zaznamenáva, že sa vyskytne požiadavka na vybavenie toaliet systémom textilné uteráky v samonavíjacom dávkovači.

Dôvodom je predstava, že vďaka tomuto opatreniu sa vyhneme nákupu utierok a tak ušetríme nemalé peniaze. Opak je však pravdou a preto nahliadnime spolu do porovnania textilných uterákov vs. papierových utierok.

Toto porovnanie je objektívne a vychádzame z dlhoročných skúseností z praxe. Ako model sme vybrali 2 najfrekventovanejšie produkty na našom trhu v oblasti textilných uterákov v rolke aplikovateľných do dávkovača s navíjaním a porovnali s dvomi systémami papierových utierok v rolke.

Ceny sme použili bežné na trhu a tak pokiaľ máte cenu inú stačí ju použiť a prerátať Váš reálny náklad.

Porovnanie vlastností

 

Nevýhodou systému textilných uterákov je skutočnosť, že tá časť uteráku, ktorá je použitá nie je hygienicky oddelená od časti, kde sa nachádza nepoužitá čistá časť. To znamená, že daný priestor je futbalovým ihriskom baktérii.

Ďalším negatívom servisu prania a výmeny je fakt, že skoro nikdy sa k Vám nevrátia tie textilné uteráky, ktoré boli u Vás použité. Niektoré typy nebezpečných vírusov alebo baktérií nie je možné zlikvidovať praním a tak k Vám môžu prísť práve tie uteráky, ktoré boli nedávno v nemocnici na infekčnom oddelení, alebo u firmy, ktorá nakladá s nebezpečnými odpadmi.

Výhodou jednorazových papierových utierok je najmenší počet zvyškových baktérií na umytých a utretých rukách zistený na základe odobraných vzoriek sterov. Táto štúdia sa realizovala v Anglicku.

Po elektrických sušičoch rúk je použitie textilných uterákov v poradí 2. najnehygienickejší systém sušenia rúk.