Toaletný papier v rolke
vs. skladaný

BLOG

toaletný papier v rolke vs skladaný

Profesionálna hygiena napomáha firmám zlepšovať hygienický komfort s ohľadom na potláčanie rizík prenosu chorôb ako aj  na nemenej citlivú finančnú stránku.

V rámci stupňa nákladov sú toaletné papiere na druhej priečke po papierových utierkach. Preto zameriavame pozornosť aj na túto kategóriu.

Hygiena toaliet prešla v poslednom období výrazným vývojom a v praxi sa nám ukazujú nákladovo účinnejšie systémy a to toaletné papiere ,, skladané,, . V súčasnosti je to tá najefektívnejšia  voľba toaletného systému a spolu s dávkovačom prispieva k optimalizácii peňazí a uľahčuje upratovaciemu personálu ich prácu

V nasledujúcich riadkoch by sme vám chceli ukázať rozdiel medzi toaletným papierom v rolke a skladaným toaletným papierom.

Kotúčové toaletné papiere pozná snáď každý z nás ,či už malé kotúčiky v domácnosti ,alebo veľké Jumbo kotúče s ktorými sa stretávame v toaletách v nákupných centrách, čerpacích staniciach atď .  V poslednom období  však systémy skladaných toaletných papierov  zaznamenali vzrastajúcu tendenciu.

 Kotúčový papier                                                           

   ► Toaletný papier kotúčový sa pri používaní odtáča a potiahnutia nie sú rovnaké. To sa prejavuje na väčšej spotrebe.

   ►Dopĺňanie pri kotúčových papieroch je komplikované pretože treba počkať na úplné vyspotrebovanie až po stredovú dutinku. 

   ►Kotúčový papier sa kradne viac, čo zvyšuje náklady na jeho obstarávanie.

   ►Pri kotúčovom papieri zostávajú stredové dutinky.

   ►Rozpustnosť kotúčového papiera vo vode je dlhšia a u 1 vr dokonca žiadna. Vzniká riziko a náklady na čistenie potrubí.

Skladaný toaletný papier

   ► Toaletný papier skladaný sa dávkuje po útržku a to prispieva k nižšej spotrebe. Priemerne o 30% úspornejší.

   ►Dopĺňanie pri skladanom papieri prebieha kontinuálne, kedykoľvek. Vhodný pre veľké a frekventované prevádzky.

   ►Skladaný papier sa kradne minimálne pretože v domácnostiach sa nepoužíva. 

   ►Pri skladanom papieri stredové dutinky nie sú, čo znižuje odpad a starosti s ich zbieraním.

   ►Rozpustnosť skladaného papiera je rýchlejšia a účinnejšia takže odpadajú starosti s čistením potrubia.