PRODUKTY

Sorbent univerzálny – olej, tekutiny

Loading...
Kód produktu

Balenie

2 kot

Farba

šedá

Rozmery

50 cm x 44 m

Olej je dôležitou základnou zložkou a zdrojom energie. Keď sa olej používa, skladuje, alebo transportuje, skrýva v sebe určité nebezpečenstvo. Olejové znečistenie môže v spodných vodách v pôdach zapríčiniť obrovskú ekologickú katastrofu. Aby sme sa tomuto mohli vyhnúť, ponúkame rôzne výkonné absorpčné utierky do priemyslu.

grey, 350 g / m2, stratified, extra strong