PRODUKTY

Tryska spray

Loading...
Kód produktu

Výmenná Tryska so spray efektom pre zásobníky s dolievateľnou nádržkou. Obzvlášť vhodné pre použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky.

Výmenná tryska je použiteľná pre naše zásobníky mydla. Po čase sa pri frekventovaných miestach funkčnosť dávkovača zníži. V takomto prípade nie je potrebné meniť celý dávkovač, ale iba trysku. Tá sa vymieňa tak, že po otvorení dávkovača sa vyberie nádržka a pootočením a vytiahnutím trysky dôje k jej oddeleniu. Následne môžeme týmto istým spôsobom nasadiť novú trysku a máme opäť funkčný zásobník mydla alebo iného média ako: dezinfekcia rúk, krému, koncentrátu mydlovej peny.

Tryska so spray efektom je obzvlášť vhodná pre používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky, pretože aplikácia pri rozprašovaní zasiahne celú dlaň, neztečie z ruky a samozrejme sa to prejaví v nižšej spotrebe.