PRODUKTY

Vodný kameň odstráňovač – Calc free, 1 L

Loading...
Kód produktu

Prostriedok na rozpúšťanie vodného kameňa, extrémne slabo penivý. Aj pre myčky riadu.

Zloženie: 15-30% kyseliny fosforečnej, do 5% fosfonátu. Hodnota pH ca. 0,5.

Účinok:

Rýchlo a úplne odstráni vápenaté usadeniny, ako aj zatvrdnuté vápenaté inkrustácie z povrchov umývačiek riadu a pračiek.

Intenzívne pôsobí už pri 1-2%- nej koncentrácii použitia.

Nakoľko je extrémne slabo penivý, nie sú obmedzené ďalšie postupy umývania rušivou tvorbou peny.

Oblasť použitia: Je použiteľný na všetky povrchy, odolné proti kyseline v umývačkách riadu a pračkách..

Použitie: Pred odvápnením umývačky riadu vypnúť dávkovací prístroj a odstrániť závesy proti striekaniu. Nádrž naplniť 1-2%-ným roztokom (10-20ml na 1 liter vody) CALC-FREE. Zapnúť umývačku riadu a nechať prečerpávať 10-15 minút. Na odvápnenie preplachovacej časti je potrebné nastriekať výrobok (od ca. 10%-ného roztoku po koncentrovanú formu) na plochy a trysky a nechať pôsobiť. Na konci odvápňovacích opatrení vypustiť roztok a čistou vodou prepláchnuť. CALC-FREE je možné použiť v ca. 10%-nej koncentrácii aj pri metódach čistenia ponorením (riad, závesy proti striekaniu atď.). Pri čistení všetkých kyselinovzdorných povrchov v sanitárnej oblasti a kuchyniach použiť 5-20%-ný roztok.

Zvláštne pokyny: Spôsobuje popáleniny. Skladovať uzamknutý a mimo dosahu detí. Zabrániť kontaktu s očami.