PRODUKTY

Čistiaci a ošetrujúci prostriedok na nerez – SATUR ALKA s rozprašovačom 500ml

Loading...
Kód produktu

Alkalický umývací a čistiaci prostriedok na nerez oceľ určený pre výrobne údenín, mäsa, lahôdok, pekárne, mliekarne, kuchyne a pod. Odstraňuje mastnotu a pripáleniny!

Použitie: Prípravok sa používa koncentrovaný. Nechá sa pôsobiť cca 30 minút, potom sa čistená plocha dôkladne opláchne vodou. Optimálna je aplikácia za tepla. Prípravok je vhodný najmä na odstraňovanie tukov a bielkovín. Používajte len pre nerez oceľ, nie na lakované materiály, farebné kovy, hliník a iné ľahké kovy!

Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie oči pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Zloženie: menej ako 5%: fosfáty, amfolytické povrchovo aktívne látky, neionové povrchovo aktívne látky.

Nebezpečné zložky: Hydroxid sodný

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

 

KBU-SATUR ALKA_s_rozprasovacem