PRODUKTY

Destilovaná voda VELVANA 1 L

Loading...
Kód produktu

Destilovaná voda na technické účely je upravená demineralizáciou.

Obsahuje minimálne množstvo katiónov a aniónov.

Je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a bez mechanických nečistôt.

Je určená predovšetkým na riedenie nízkotuhnúcich zmesí, chladiacich kvapalín, kvapalín do ostrekovačov…

 

Oblasť použitia destilovanej/demineralizovanej vody:

-do žehličiek, zvlhčovačov vzduchu

-pre akvária

-do chladičov v automobiloch

-na riedenie kvapalín do ostrekovačov a chladiacich kvapalín

-pre chemické roztoky

-do akumulátorov