PRODUKTY

Dezinfekčné vlhké utierky povrchov na báze peroxidu vodíka – OXIVIR Excel Wipes

Loading...
Kód produktu

Značka

Diversey

Balenie

12 bal x 100 ks

Farba

biela

Rozmery

200 x 276 mm

hmotnosť

25 g/m2

Oxivir® Excel Wipes CE sú jednokrokové čistiace a dezinfekčné utierky na okamžiré použitie so širokým spektrom účinnosti a krátkou kontaktnou dobou. Na základe patentovanej technológie AHP (akcelerovaný peroxid vodíka) môže byť utierky používané na tvrdé neporézne povrchy a neinvazívne zdravotnícke pomôcky.

Účinný proti patogénom:

 • Dôkladne testovaný európskymi normami. Baktericídny, virucídny a účinný proti kvasinkám.
 • Dezinfikuje do 1 minúty.
 • Plne baktericídny vrátane MDRO ako MRSA, VRE a CRE.
 • Plne virucídny vrátane neobalených vírov ako sú Poliovirus, Adenovirus a Murine Norovirus. Efektívny tiež proti všetkým obaleným vírom ako sú HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus a Coronavirus.
 • Účinný proti kvasinkám voči Candida albicans.
 • Výkonný komplex povrchovo aktívnych látok pokytuje vynikajúce výsledky čistenia.
 • Vhodný na použitie aj vo vysoko rizikových oblastiach v zdravotníctve, vrátane OR, ICU (Jednotka intenzívnej starostlivosti), NICU (Starostlivosť o novorodencov / neonatologie) a tiež v izbách pacientov.

Šetrný k ľuďom:

 • Vynikajúci bezpečnostný profil, žiadne hazardné varovania pre Oxivir® Excel Wipes CE utierky.
 • Neobsahuje VOC (volatile organic compound / prchavé organické zlúčeniny).
 • Nedráždi respiračné ústrojenstvo.
 • Bez parfumácie a farbív.
 • Neobsahuje kyselinu Salicylovú.
 • Bezpečné použitie v okolí pacientov.

Šetrný k povrchom:

 • Oxivir® Excel Wipes CE je šetrný k väčšine povrchov, ktoré sa vyskytujú v zdravotníctve.
 • Neodfarbuje prádlo.
 • Nie je potrebné oplachovať.
 • AHP technológia je šetrná k povrchom a tým predlžuje ich životnosť.

Šetrný k životnému prostrediu:

 • Oxivir® Excel Wipes CE obsahuje aktívne zložky, ktoré sa rozložia kyslík a vodu.
 • Látky, ktoré obsahuje prostriedok sú biologicky odbúrateľné v súlade s požiadavkami EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Návod na použitie:

Iba na profesionálne použitie.

Použitie:

 1. Odstráňte hrubé nečistoty.
 2. Otvorte zásobník, vyberte jednu utierku a zavrite vrchnák.
 3. Utrite povrch tak, aby bol celý navlhčený, nechajte oschnúť na vzduchu.
 4. Zaistite, že povrch zostane mokrý počas celej kontaktnej doby.
 5. Vymeňte utierku, pokiaľ už nevlhčí povrch, je viditeľne zašpinená alebo sa presúvate na inú oblasť (aby ste zabránili prípadnej krížovej kontaminácii).

Dôležité:

Nepoužívajte na povrchy citlivé na vodu alebo kyselinu. Zaistite, že povrch ostane mokrý počas celej kontaktnej doby!

Dezinfekčná akreditácia:

Oxivir® Excel Wipes CE bol testovaný v súlade s najnovšími európskymi normami a je potvrdená účinnosť podľa testov: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476, EN13704, EN16615. CEII certifikácia podľa MDD (Medical Device Directive) umožňuje použitie na neinvazívne zdravotnícke prostriedky.

Kompatibilita:

Pri dodržaní doporučených podmienok je Oxivir® Excel Wipes CE vhodný na použitie na väčšine bežných materiálov. Nepoužívajte na mramor, meď, mosadz alebo iné povrchy citlivé na oxidačné činidlá. Nezafarbuje prádlo.

Technické údaje:

Farba: biela

Materiál: polypropylén

Rozmery: 200 x 276 mm

Hmotnosť: 25 g / m2

Vôňa: nutrálna

pH (pri použití): 1,95

Relatívna hustota (20 °C): 1,0

Životnosť: 720 dní

Uvedené údaje sú typické pre bežnú výrobu, ale nie je možné ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie:

Ďalšie údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na sds.diversey.com. Skladujte v originálnych obaloch mimo extrémne teploty. Reaguje s oxidovateľnými látkami.

Mikrobiologické dáta:

Preukázaná účinnosť podľa európskych noriem EN14476, EN13624, EN13727:

Účinnosť EN test (špinavé podmienky) Kontaktná doba
Baktericídna EN13727 30 sekúnd
Proti kvasinkám EN13624 5 minút
Virucídna EN14476 30 sekúnd