PRODUKTY

Odmasťovací prostriedok na minerálne mastnoty – NOWA Clean , 15 L

Loading...
Kód produktu

Alkalický priemyselný čistiaci prostriedok pre strojové čistenie od firmy Tana Werner Mertz, čistí a odmasťuje povrchy s ľahkosťou a zanecháva príjemnú vôňu.

Popis produktu:

  • Nowa clean odstráňuje priemyselné nečistoty z povrchov aj kovových častí extrémne rýchlo
  • Šetrí náklady pretože svojim všestranným použitím odstráňuje rôzne typy znečistení ako napr( kovový prach, zaschnuté oleje, mazivá a iné nečistoty.
  • Nowa clean má extrémne nízku COD hodnotu. (Chemical Oxygen Demand ) ktorý redukuje organické zamorenie vody a uľahčuje čistenie odpadovej vody
  • Nowa clean je príjemný pri používaní so svojou parfemovou prísadou a s nízkou penivosťou. Takže je vhodný aj pre podlahové čistiace automaty.
Zloženie:
nowa Clean obsahuje: 5-15% fosfáty, <5% aniónové tenzidy, <5% neiónové tenzidy, vonné látky, Limonene. Hodnota pH. ca. 13,3.
 
Účinnosť:
nowa Clean odstraňuje znečistenia rôzneho druhu ako kovový prach, hrubé mastné a olejové znečistenia, voskové a zuhoľnatené zvyšky a podobné. Je použiteľný aj na ručné, aj na strojové čistenie. Je obzvlášť vhodný do čistiacich automatov s recykláciou. Extrémne rýchlo uvoľní znečistenia z povrchov. Slabo pení, príjemne vonia a používa sa v ekonomickej koncentrácii. nowa Clean má extrémne nízku hodnotu CSB.
 
Oblasť použitia:
Je použiteľný na všetky povrchy, odolné voči alkáliám. Dá sa použiť tak na čistenie výrobných strojov ako aj na čistenie podláh v kovospracujúcom priemysle. Pozor: nie je vhodný na hliníkové povrchy. Znášanlivosť výrobku s lakovanými povrchmi otestovať pred nasadením. Je vhodný do automatov s recykláciou.
 
Spôsob použitia:
Podľa stupňa znečistenia používať nowa Clean v koncentrácii 1 – 5% (100 – 500 ml na 10 L vody) v zriedkavejších prípadoch aj vyššiu koncentráciu. Použiteľný s každým mokrým systémom stierania ručným aj strojovým. Pri extrémne silných znečisteniach príp. znečisteniach s veľkou rozlohou, (napr. sadza, grafit) naniesť 10%-ný nowa Clean-roztok na povrch a nechať pôsobiť 5-10 minút. Pri ďalšom čistení postupovať ako zvyčajne.
 
Zvláštne pokyny:
Dráždivý. Dráždi oči a pokožku. Skladovať mimo dosahu detí. Nevdýchnuť aerosól. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou. Odpad a nádoby musia byť odstránené bezpečným spôsobom.  V prípade úrazu alebo nevoľnosti treba privolať lekársku pomoc (ak je možné, predložiť túto etiketu). Požívať len v dobre vetraných miestnostiach.
 
Ekológia: Tento výrobok zodpovedá platným zákonným predpisom o ekologickej znášanlivosti a o biologickej odbúrateľnosti surovín.
 
Tento výrobok je určený na priemyselnú spotrebu.
Len úplne vyprázdnený obal odovzdať do zberu.
 
Výrobca: WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH, Neualmerstrasse 11-13, A-5400 HALLEIN
Dovozca pre SR: BELT SLOVAKIA s.r.o., Šamorínska 1, 821 06 Bratislava