PRODUKTY

Odmasťovací prostriedok na minerálne mastnoty – NOWA FLA 710 S 10 L

Loading...
Kód produktu

FLA 710 S Alkalický prostriedok na rozpúšťanie mastnôt.

Zloženie:

Obsahuje neiónové a katiónové tenzidy, zosilňovač čistenia a metakremičitan sodný (natriummetasilikat). Hodnota pH. ca. 13.

Účinnosť:

Rozpúšťa bez námahy znečistenia ako sú mastnoty, oleje, živice. Rýchlo oddeliteľný v lapači olejov.

Oblasť použitia:

Je použiteľný na všetky časti náradí, agregáty a strojové zariadenia z ocele, železa, hliníka, mosadze, medi, zinku a striebra. Ďalej je vhodný na sklo, umelú hmotu, farbené a lakované povrchy. Je obzvlášť vhodný na výrobné zariadenia v oblasti potravinárskeho priemyslu. Použiteľný aj na čistenie povrchov, poškodených dymom a ohňom. Je možné použiť aj v čistiacich automatoch.

Spôsob použitia:

Pri ponornom kúpeli používať v koncentrácii 2 – 5% (2 – 5 l na 100 l vody). Pri použití vo vysokotlakovom prístroji sa odporúča koncentrácia 2 – 10% (2 – 10 l na 100 l vody). Priemerná doba ponechania v ponornom kúpeli je cca. 10 – 15 min. Očistené časti následne opláchnuť dôkladne vodou.

Zvláštne pokyny:

Dráždi oči a pokožku. Pri kontakte s očami dôkladne opláchnuť vodou a konzultovať lekára. Pri práci s výrobkom nosiť vhodné ochranné rukavice a okuliare/použiť ochranu tváre. Skladovať mimo dosahu detí. Pri kontakte s pokožkou ihneď umyť veľkým množstvom vody..

Ekológia: Tento výrobok podlieha zákonu o ekologickej znášanlivosti pracích a čistiacich prostriedkov a k tomu nariadeným ustanoveniam o biologickej odbúrateľnosti surovín.

Len úplne vyprázdnený obal odovzdať do zberu. Zvyšky odniesť na skládku špeciálneho odpadu alebo do spaľovne špeciálneho odpadu.

Tento výrobok je určený na priemyselnú spotrebu.

Výrobca: WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH, Neualmerstrasse 11-13, A-5400 HALLEIN

Dovozca pre SR: BELT SLOVAKIA s.r.o., Šamorínska 1, 821 06 Bratislava