PRODUKTY

Odmasťovací prostriedok na minerálne mastnoty – NOWA Gromar, 10 L

Loading...
Kód produktu

Nowa Gromar Samodeliaci studený priemyselný čistiaci prostriedok s Inhibítormi korózie. 

Zloženie:

GROMAR obsahuje: menej ako 5% neiónové tenzidy a menej ako 5 % NTA. Ďalšie zložky: Triethanolamin, inhibítory korózie a voda. Hodnota pH. ca. 10.

 

Účinnosť:

Odstraňuje bez námahy  oleje, mastnoty, stopy po gumách, usadeniny bielkovín, sadzu, ako aj ďalšie priemyselné znečistenia. Šetrí materiál. Nakoľko je odolný voči agresívnym chemikáliám, zabraňuje korózii na citlivých kovových častiach, lakoch alebo plastoch. Vďaka špeciálnym komponentom proti hrdze, sú kovové časti chránené pred koróziou. Pomocou špecifickej kombinácie účinných látok dochádza k rýchlej deemulgácii v odpadových vodách, t.j. dobrá deliteľnosť v benzínovom/olejovom separátore, príp. v separátore ľahkých tekutín. Neobsahuje uhľovodík a nezapácha. Testovaný podľa DEKRA. Zodpovedá predpisom Salzburgskej Krajinskej vlády pod podkladom rakúskej normy B 5104.

 

Oblasť použitia:

Je použiteľný na všetky kovové, kamenné, lakované a plastové povrchy, znečistené tukmi, olejom alebo sadzou. Je obzvlášť vhodný na vonkajšie čistenie výrobných zariadení u výrobcov strojov, na čistenie plniacich strojov, tlačiarní, motorových priestorov nákladných a osobných áut a ďalších dopravných prostriedkov, ako aj v dielňach na čistenie náradia, strojových častí, agregátov a pracovných plôch.

 

Spôsob použitia:

Pri malom znečistení použiť 1%-ný roztok s vysokotlakovým prístrojom, pri silnejšom znečistení od 10%-ného roztoku až po koncentrovanú formu. Pri použití bez vysokotlakového prístroja sa Gromar buď nanesie (v potrebnej koncentrácii) tenko na znečistené plochy alebo sa nastrieka na časti strojov, nechá sa pôsobiť 5 minút a následne sa opláchne prúdom vody buď hadicou alebo vysokotlakovým prístrojom. Pre urýchlenie čistiaceho procesu sa môže spracovať  Gromar na čistených plochách špongiou, ručným alebo strojovým padom, kefou, čistiacim automatom, jedno- alebo viackotúčovým strojom. Znečistenú vodu odstrániť benzínovým/olejovým separátorom alebo separátorom ľahkých tekutín.

 

Ekológia: Tento výrobok podlieha zákonu o ekologickej znášanlivosti pracích a čistiacich prostriedkov a k tomu nariadeným ustanoveniam o biologickej odbúrateľnosti surovín.

Obsiahlejšie informácie o pôsobení tohto výrobku na životné prostredie je možné dostať na požiadanie.

Tento výrobok je určený na priemyselnú spotrebu.

 Len úplne vyprázdnený obal odovzdať do zberu.

 

Výrobca: WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH, Neualmerstrasse 11-13, A-5400 HALLEIN

Dovozca pre SR: BELT SLOVAKIA s.r.o., Šamorínska 1, 821 06 Bratislava