PRODUKTY

Vodný kameň odstráňovač Luxon – pre kávovary 100g

Loading...
Kód produktu

LUXON  rýchlorozpúšťač vodného kameňa

Návod na použitie pre:

Kávovary: 1 polievkovú lyžicu Luxonu rozpustite v 1 litri vody, nalejte do kávovaru, nechajte prejsť varom, nakoniec prepláchnite vodou.

Varné kanvice: Kanvicu naplňte 1 l vody, pridajte 1 pol. lyžicu Luxonu, uveďte do varu, potom vypnite, nechajte pôsobiť 30 minút, nakoniec opláchnite vodou.

Naparovacie žehličky: 1pol. lyžicu Luxonu rozpustite v 2 dcl vody, nalejte do  žehličky , nechajte pôsobiť 30 minút, niekoľkokrát uvoľnite paru a vypustite celý obsah. Nakoniec žehličku prepláchnite vodou.

Práčky: Obsah vrecka nasypte do prázdneho bubna práčky, spustite hlavný prací program pri teplote 50 – 60°C. Po dosiahnutí teploty práčku zastavte a nechajte pôsobiť 30 minút, potom práčku zapnite a nechajte prebehnúť celý program do konca.

Umývačky riadu: Umývačku riadu uveďte do prevádzky bez riadu, po 15 minútach nasypte obsah vrecka do vody a nechajte prebehnúť celý program.Riaďte sa pokynmi výrobcu spotrebiča.

Pozor: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie:

kyselina citrónová.

Spotrebujte do  36 mesiacov od dátumu výroby.

 

 

 

Hmotnosť: 100 g