PRODUKTY

Oplachový prostriedok pre myčky riadu – GO 5L

Loading...
Kód produktu

Balenie

5 L

GO! strojové oplachovanie riadu 5L

Kyslý prostriedok pre strojové OPLACHOVANIE RIADU do všetkých typov umývačiek s možnosťou aplikácie oplachovacích prostriedkov.

Prostriedok sa tiež používa na odstránenie vodného kameňa a usadenín z lesklých povrchov, skla, nerezu, keramiky, plastu a pod. Nepoužívajte na mramor!

Prostriedok je určený len pre profesionálne použitie.

Dávkovanie: 1-3g prípravku na 1 liter vody pomocou dávkovacieho čerpadla alebo ručne.

NEBEZPEČENSTVOI Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie oči. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zloženie: menej ako 5%: aniónové povrchovo aktívne látky, EDTA a jej soli.

Nebezpečné zložky: (2-butoxyethoxy)-octová kyselina, Alkylether karboxylová kyselina.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.