PRODUKTY

Škroby odstráňovač – Renowa Perform FOOD, 8kg

Loading...
Kód produktu

Balenie

8 kg

Značka

Tana Werner & Mertz Nemecko

Prášok na základné čistenie riadu a príboru, pre ponorný kúpeľ a strojové použitie.

 

Zloženie:

PULSAR RESTORE obsahuje:>30% fosfáty, <5% neiónové tenzidy, bieliace prostriedky na báze chlóru. Hodnota pH 1%-ného roztoku: ca 12,4.

 

Výkon:

 • vysoko účinný, odstráni aj tie najhoršie znečistenia ako je prischnutá špina (vajíčka, syr, karamel…), vráti riadu lesk, a to tak, že odstráni zafarbenia a aj tie najsilnejšie fľaky.

RESTORE – Prášok je mnohostranne použiteľný:

 • namočenie silne zaschnutých zvyškov z jedál
 • základný ponorný kúpeľ pre riad/príbor
 • strojové základné čistenie v priemyselných umývačkách riadu
 • žiadna tvorba rušivej peny

 

Oblasť použitia:

Je vhodný pre každý príbor a riad odolný voči alkáliám. Nepoužívať pri príboroch z hliníku alebo striebra.

 

Použitie:

Ponorný kúpeľ:

 • Namočenie pred použitím strojového čistenia: 3-5g/l horúcej vody
 • Čistenie pomocou základného ponorného kúpeľa:
 1. V nádobe zmiešať 10-20g výrobku na 1 liter horúcej vody.
 2. Nechať pôsobiť, kým sa všetky inkrustácie neuvoľnia.
 3. Potom dobre opláchnuť.

 

Základné strojové použitie:

 • 8-10g/l rozpustiť a naplniť myciu nádrž umývačky riadu
 • Príbor/riad strojovo čistiť

 

Manuálne dávkovanie:

Jedna odmerka zodpovedá 70g PULSAR RESTORE prípravku.

 • vedro po použití dobre uzavrieť

 

Dávkovanie:  

Namočenie: 3-5g/l

Ponorný kúpeľ: 10-20g/l

Strojové čistenie. 8-10g/l

 

Zvláštne pokyny:

Obsahuje hydroxid sodný a dinátriummetasilikát. Spôsobuje popálenie. Jedovatý pre vodné organizmy, vo vode môže mať dlhotrvajúce škodlivé účinky. Pri kontakte s očami okamžite ich vypláchnuť s vodou a konzultovať s lekárom. Pri práci je potrebné používať vhodné ochranné oblečenie, ochranné rukavice a ochranné okuliare/ ochranu tváre. V prípade úrazu alebo nevoľnosti ihneď privolať lekársku pomoc(ak je možné, predložiť tento technický list). Aby sa predišlo kontaminácii životného prostredia, treba používať vhodné nádoby.

 

 

 

Ekológia:

Tento výrobok zodpovedá platným zákonným predpisom o ekologickej znášanlivosti a biologickej odbúrateľnosti obsiahnutých čistiacich zložiek.

Zvyšky odniesť do zberu zvláštneho odpadu alebo spaľovne zvláštneho odpadu.

 

Len úplne vyprázdnený obal odovzdať do zberu. Obsiahlejšie informácie o pôsobení tohto výrobku na životné prostredie je možné dostať na požiadanie..

 

Tento výrobok je určený na priemyselnú spotrebu.