PRODUKTY

Soľ GO! DO UMÝVAČOK RIADU 1,5kg

Loading...
Kód produktu

GO! regeneračná soľ do umývačiek riadu zmäkčuje vodu, ľahko sa rozpúšťa a zvyšuje čistiaci efekt.

Zloženie:
Chlorid sodný
Fyzikálne a chemické vlastnosti:
Pevná biela látka bez zápachu, pH 1% roztoku <8,5

Spôsob použitia:
Používajte podľa návodu na obsluhu Vašej umývačky riadu.
Soľ dávkujte do zásobníka na zmäkčovanie vody.
Množstvo soli pravidelne kontrolujte a dopĺňajte, najmä ak máte tvrdú vodu.

Znášanlivosť:
Nepoškodzuje povrchy

Skladovanie:
v suchu, oddelene od potravín.
Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Zneškodňovanie:
Prípravok a obal zneškodňujte v súlade s ustanovením zákona o odpadoch č. 185/2001 Zb., v platnom znení. Zákaz opakovaného použitie obalu!

KBU-GO!_SUL_DO_MYCEK_NADOBI