PRODUKTY

Tablety do umývačky riadu – 5v1 60ks

Loading...
Kód produktu

Balenie

4 bal x 188ks

Značka

Diversey

GO! tablety do umývačky 5v1 sú bezfosfátové tablety do umývačky. Tieto tablety sú výsledkom najnovšie technológie na základe vzájomného pôsobenia leštiacich, čistiacich a zmäkčujúcich zložiek. Čisti dôkladne a efektívne, chráni nerez, sklo a striebro, majú zároveň funkciu leštidla i soli.

POZOR! Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie oči pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje proteázy, a-amyláza, Lipase. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Upozornenie: Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Zvyšky prípravku a obal znečistený prípravkom je nutné odstrániť ako nebezpečný odpad odovzdaním zodpovednej osobe. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Zloženie: <5% bieliace činidlá na báze kyslíka, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, <5% polykarboxyláty, <5% EDTA a jej soli, enzýmy (amylase, lipase, protease), parfum.

Návod na použitie: Odstráňte fóliu z tablety a vložte tabletu do dávkovača umývačky.

Dávkovanie: Pre každý umývací cyklus jedna tableta. Tablety sú účinné v mäkkej, strednej a tvrdej vode do 25°dH (90% domácností), v prípade veľmi tvrdej vody (nad 25°dh) použite súčasne tablety, regeneračnú soľ leštidlo.

Balenie: 60 ks TABLIET = 1140g +/-3%

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu uvedeného obale.

KBU-GO!_TABLETY_DO_MYCKY_5v1