PRODUKTY

WC Natural, 750 ml

Loading...
Kód produktu

WC natural je čistiaci prostriedok na toalety s obsahom kyseliny, ktorý účinne využíva prírodnú kyselinu octu. Rešpektovaním biologických cyklov berie ohľad na ľudské zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Popri zvyšovaní bezpečnosti práce dosahuje WC natural vynikajúci čistiaci účinok vďaka viskóznemu zloženiu a účinne odstraňuje všetko bežné znečistenie na pisoároch a toaletných misách. Špeciálna fľaša s ohnutým hrdlom zaručuje rýchlu, priamu, ľahkú a bezpečnú aplikáciu. Úplným upustením od použitia škodlivých zložiek preberá WC natural zodpovednosť pre budúce generácie.