PRODUKTY

Sklené plochy – ZUM Čistič okien s alkoholom, 500 ml

Loading...
Kód produktu

ZUM alkoholový čistiaci prostriedok na okná , zrkadlá a vode odolné povrchy s rozprašovačom a s príjemnou vôňou. Používa sa neriedený. pH 6

Klasický prípravok na čistenie skiel, okien a zrkadiel modrej farby obsahujúci niekoľko účinných látok, vďaka ktorým sa rýchlo a ľahko odstraňujú šmuhy a po vyčistení sa vytvorí film vďaka ktorému sa zrkadlá nezahmlievajú.

Štandardné vety o nebezpečnosti: Horľavá kvapalina a pary.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

KBU ZUM na okna 2021