Kategórie
Blog Nezaradené

Toaletný papier v rolke vs. skladaný


Toaletný papier v rolke
vs. skladaný

BLOG

toaletný papier v rolke vs skladaný

Profesionálna hygiena napomáha firmám zlepšovať hygienický komfort s ohľadom na potláčanie rizík prenosu chorôb ako aj  na nemenej citlivú finančnú stránku.

V rámci stupňa nákladov sú toaletné papiere na druhej priečke po papierových utierkach. Preto zameriavame pozornosť aj na túto kategóriu.

Hygiena toaliet prešla v poslednom období výrazným vývojom a v praxi sa nám ukazujú nákladovo účinnejšie systémy a to toaletné papiere ,, skladané,, . V súčasnosti je to tá najefektívnejšia  voľba toaletného systému a spolu s dávkovačom prispieva k optimalizácii peňazí a uľahčuje upratovaciemu personálu ich prácu

V nasledujúcich riadkoch by sme vám chceli ukázať rozdiel medzi toaletným papierom v rolke a skladaným toaletným papierom.

Kotúčové toaletné papiere pozná snáď každý z nás ,či už malé kotúčiky v domácnosti ,alebo veľké Jumbo kotúče s ktorými sa stretávame v toaletách v nákupných centrách, čerpacích staniciach atď .  V poslednom období  však systémy skladaných toaletných papierov  zaznamenali vzrastajúcu tendenciu.

 Kotúčový papier                                                           

   ► Toaletný papier kotúčový sa pri používaní odtáča a potiahnutia nie sú rovnaké. To sa prejavuje na väčšej spotrebe.

   ►Dopĺňanie pri kotúčových papieroch je komplikované pretože treba počkať na úplné vyspotrebovanie až po stredovú dutinku. 

   ►Kotúčový papier sa kradne viac, čo zvyšuje náklady na jeho obstarávanie.

   ►Pri kotúčovom papieri zostávajú stredové dutinky.

   ►Rozpustnosť kotúčového papiera vo vode je dlhšia a u 1 vr dokonca žiadna. Vzniká riziko a náklady na čistenie potrubí.

Skladaný toaletný papier

   ► Toaletný papier skladaný sa dávkuje po útržku a to prispieva k nižšej spotrebe. Priemerne o 30% úspornejší.

   ►Dopĺňanie pri skladanom papieri prebieha kontinuálne, kedykoľvek. Vhodný pre veľké a frekventované prevádzky.

   ►Skladaný papier sa kradne minimálne pretože v domácnostiach sa nepoužíva. 

   ►Pri skladanom papieri stredové dutinky nie sú, čo znižuje odpad a starosti s ich zbieraním.

   ►Rozpustnosť skladaného papiera je rýchlejšia a účinnejšia takže odpadajú starosti s čistením potrubia.

Kategórie
Blog Nezaradené

Textilné uteráky vs. papierové utierky


Textilné uteráky
vs. papierové utierky

BLOG

textilné uteráky vs papierové utierky

Personálna hygiena toaliet v praxi  ešte stále zaznamenáva, že sa vyskytne požiadavka na vybavenie toaliet systémom textilné uteráky v samonavíjacom dávkovači.

Dôvodom je predstava, že vďaka tomuto opatreniu sa vyhneme nákupu utierok a tak ušetríme nemalé peniaze. Opak je však pravdou a preto nahliadnime spolu do porovnania textilných uterákov vs. papierových utierok.

Toto porovnanie je objektívne a vychádzame z dlhoročných skúseností z praxe. Ako model sme vybrali 2 najfrekventovanejšie produkty na našom trhu v oblasti textilných uterákov v rolke aplikovateľných do dávkovača s navíjaním a porovnali s dvomi systémami papierových utierok v rolke.

Ceny sme použili bežné na trhu a tak pokiaľ máte cenu inú stačí ju použiť a prerátať Váš reálny náklad.

Porovnanie vlastností

 

Nevýhodou systému textilných uterákov je skutočnosť, že tá časť uteráku, ktorá je použitá nie je hygienicky oddelená od časti, kde sa nachádza nepoužitá čistá časť. To znamená, že daný priestor je futbalovým ihriskom baktérii.

Ďalším negatívom servisu prania a výmeny je fakt, že skoro nikdy sa k Vám nevrátia tie textilné uteráky, ktoré boli u Vás použité. Niektoré typy nebezpečných vírusov alebo baktérií nie je možné zlikvidovať praním a tak k Vám môžu prísť práve tie uteráky, ktoré boli nedávno v nemocnici na infekčnom oddelení, alebo u firmy, ktorá nakladá s nebezpečnými odpadmi.

Výhodou jednorazových papierových utierok je najmenší počet zvyškových baktérií na umytých a utretých rukách zistený na základe odobraných vzoriek sterov. Táto štúdia sa realizovala v Anglicku.

Po elektrických sušičoch rúk je použitie textilných uterákov v poradí 2. najnehygienickejší systém sušenia rúk.

Kategórie
Blog Nezaradené

Tekuté mydlo vs. mydlová pena


Tekuté mydlo
vs. mydlová pena